PL | EN
WSZYSTKIE PRACE

promenada nad Jeziorem Miedwie


Projektowana inwestycja, poza tytułową promenadą obejmowała budowę amfiteatru, 150-metrowego mola oraz 10 mniejszych pomostów widokowych, skateparku, placu zabaw dla dzieci, miejsc odpoczynku dla starszych, plaży oraz tzw. „parku przyrody”.

Molo projektuje się 150 metrowy pomost spacerowy o szerokości 6 m położony w rejonie pochylonych betonowych słupów będących pozostałości po starym pomoście. Nowe molo zaprojektowano w konstrukcji żelbetowo-drewnianej, zorientowane będzie w kierunku wyznaczonym przez podłużną oś jeziora Miedwie, tak aby zminimalizować niszczące siły poziome lodu napierającego na projektowana konstrukcję.

Na projektowanym molo znajdować się będą miejsca do odpoczynku, ławki i elementy małej architektury, całość oświetlona będzie dekoracyjnymi latarniami. Na zakończeniu pomostu znajdować będzie się zadaszenie z miejscem widokowym. Przed molo projektuje się brukowany podłużny placyk łączący je z promenadą pełniący funkcję miejsca odpoczynku.

W miejscu wyjścia w wodę poprzedniego mola znajdować się będą zadaszenia drewniane na wysokości 3 metrów, z ustawionymi tam ławami drewnianymi na stałe przymocowane do podłoża.

Projektuje się tam również zespół drewnianych podestów służących za miejsce spotkań i posiedzeń o konstrukcji drewnianej wznoszących się o 35cm, szerokości 3 metrów, otoczonych rabatami. W miejscu tym projektuje się również betonowe murki z drewnianym poszyciem stanowiące siedziska zastępcze. Całość założenia jest efektownie oświetlona i może spełniać swoją funkcje gromadzenia ludzi również w godzinach wieczornych – po zmroku.

Amfiteatr projektuje się niewielki obiekt na około 100-300 osób, składający się z estrady o kształcie kolistym o promieniu około 25m wraz z widownią.

Scena umiejscowiona jest na granicy wody i lądu. Przekrycie sceny wykonane jest z belek z drewna klejonego które stoją na żelbetowych filarach, posadowionych w wodzie. Konstrukcja przekrycia przewiduje odciągi zbiegające się w jednym punkcie w wodzie. Przy muszli projektuje się toalety, istnieje możliwość wjazdu na teren przy pomocy ciągu pieszego, przewidziano również miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wokół muszli projektuje się pomost o konstrukcji żelbetowej z poszyciem drewnianym wychodzący w jezioro. Planuje się uporządkowanie plaży znajdującej się obecnie na tym terenie – przez nawiezienie odpowiedniej ilości piasku. Na wschód od muszli projektuje się kontynuację istniejącej w chwili obecnej plaży.

Widownię przewiduje się jako nie zadaszoną – projektuje się nasyp ziemny w którym tworzy się stopnie kamienne o szerokości 3 metrów i różnicy wysokości 30cm, umożliwia się w ten sposób odbiór przedstawień i koncertów szerokiemu gronu publiczności. Całość skarpy zaleca się obsadzić roślinnością wiążącą podłoże.

Obiekt przeznacza się na organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych.

Efektownie iluminowany amfiteatr będzie stanowić ozdobę promenady i zapewni odbywającym się tam imprezom niezapomnianą oprawę.

Park - projektuje się powstanie „Parku Przyrody” o powierzchni około 12000 m2 jako miejsca spacerów i wypoczynku. Park będący częścią Promenady nad Miedwiem będzie miejscem w którym zieleń odgrywa bardzo istotną rolę. Roślinność nie tylko stwarza warunki dla wypoczynku, ale również tworzy określony nastrój miejsca i wpływa na nasze samopoczucie tak więc wraz z wprowadzanymi zmianami na terenie opracowania, wzbogacono również układ zieleni, aby mógł nie tylko jak najlepiej funkcjonować, ale i również spełniać potrzeby mieszkańców i osób korzystających z uroków Jeziora Miedwie.

„Park Zdrowia” będzie pełnił funkcje ogrodu botanicznego. Na jego teren wprowadzać będą nas bramy porośnięte pnączami i pomosty w otoczeniu krzewów i bylin ozdobnych. Wzdłuż pomostów w odległości metra przewiduje się słupy betonowe, na których instaluje się oświetlenie pomostów. W układzie pomostów wyznaczone są poszerzenia konstrukcji – miejsca przeznaczone na odpoczynek. Wokół tych miejsc planuje się zorganizowanie „mini ogrodów botanicznych”. Na terenie „Parku Zdrowia” planowane są rośliny nietypowe, które będą mogły służyć celom dydaktycznym. Cały teren stanowić będzie dodatkowa atrakcję turystyczną jeziora Miedwie.

W związku z tym, że obszar jeziora Miedwie został objęty programem „Natura 2000” w ramach projektu zagospodarowania parku przewiduje się ochronę i zachowanie w jak największym stopniu istniejącej flory i fauny dodatkowo przewiduje się nasadzenie interesujących roślin, krzewów i drzew. Projekt zagospodarowania przyczynia się do zachowania strefy ochronnej jeziora Miedwie pozwalając na zachowanie naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory tworząc specjalne miejsca obserwacji ptaków. W parku znajdować będą się również inne elementy edukacyjno-rekreacyjne szeroko pojętej informacji na temat dzikiej przyrody i ekologii jako jedno z rozwiązań chroniących środowisko.

Skatepark projektuje się wylaną płytę betonową o wymiarach 40x25 metrów na której ustawi się urządzenia służące do wyczynowej jazdy na rolkach i deskorolkach, wśród urządzeń tych znajdują się między innymi: funboxy, quotery, banki, spin ramp, grind box.

Skatepark posiadać będzie częściowe zadaszenie oświetlone światłem sztucznym co daje możliwość korzystania z urządzenia w nocy oraz w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych. Całość założenia projektuje się jako obiekt otwarty. Nie planuje się ogrodzenia wzdłuż granicy placu betonowego – zapewnić ma to dobrą widoczność oraz dostępność obiektu. Planuje się podwyższenie głównego ciągu promenady na odcinku wzdłuż skateparku co umożliwić ma jak najdogodniejszą obserwację placu sportowego. Projektowany obszar, ilość urządzeń oraz przewidywane zadaszenie nad obiektem powoduje iż zarządcy skatepark’u w Morzyczynie będą mógli ubiegać się o prawo do organizowania zawodów o randze minimum krajowej w tej dziedzinie sportu.
autorzy:
Remigiusz Smolik, Agnieszka Charukiewicz
inwestor:
Gmina Kobylanka
wielkość inwestycji:

wartość inwestycji: