PL | EN
WSZYSTKIE PRACE

Uniwesytet - Wydz. Języków Obcych
szkoła

całkowita przebudowa istniejącego budynku i dostosowanie go do nowych potrzeb związanych z nauczaniem języków obcych
autorzy:
Remigiusz Smolik, Monika Sawicka, Katarzyna Stręg
inwestor:
Uniwersytet Szczeciński
wielkość inwestycji:

wartość inwestycji: